+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна
 Оглас за работно место
  Оглас за работно место
 


 Последни објавени соопштенија

Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, август 2020 година
четврток, 22 октомври 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во август 2020 година, во однос на август 2019 година, изнесува 110.0.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите: Уметност, забава и рекреација (20.5...   41


Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, август 2020 година
четврток, 22 октомври 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во август 2020 година, во однос на август 2019 година, изнесува 109.6.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена нето-плата по вработен во секторите: Уметност, забава и рекреација (20.4...   40  
22.10.2020Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства по региони, 2018 година
22.10.2020Структурни деловни статистики, 2019 година - претходни податоци -
20.10.2020Енергетски биланси, 2019 година - претходни податоци -
19.10.2020Енергетски биланси, 2018 година - дефинитивни податоци -
15.10.2020Индекси на прометот во индустријата, август 2020 година
15.10.2020Деловни тенденции во преработувачката индустрија, септември 2020 година
15.10.2020Индекси на цените во земјоделството, септември 2020 година
14.10.2020Туризам, август 2020 година


Следни соопштенија
     
26.10.2020Енергија, месечни податоци - претходни податоци08.2020
28.10.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 09.2020
29.10.2020Индекси на индустриското производство09.2020
30.10.2020Бруто-домашен производ и инвестиции во основни средства, по региони - претходни податоци - претходни податоци2019
30.10.2020Индекси на бројот на работниците во индустријата09.2020
30.10.2020Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци09.2020
30.10.2020Користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти2020
30.10.2020Лаекен индикатори за сиромаштијата - претходни податоци2019
05.11.2020Индекси на цените во угостителството10.2020
06.11.2020Стоковна размена со странство - претходни податоци01-09.2020


   Последни објавени публикации


  Предизвици на официјалната статистика во ерата на глобализација и дигитализација 
  вторник, 20 октомври 2020

  ...
 
  HyperLink  Запишани студенти на додипломски студии 
  среда, 30 септември 2020

 

Државниот завод за статистика во овој статистички преглед презентира податоци за запишаните студенти на факултетите и високите стручни школи во наставната 2019/2020 година, како и...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  среда, 30 септември 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  понеделник, 31 август 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...
 
  HyperLink


Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП
 
© Државен завод за статистика