+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна


 Последни објавени соопштенија

Деловни тенденции во преработувачката индустрија, јуни 2020 година
вторник, 14 јули 2020

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во јуни 2020 година е намален за 0.8 процентни поени во однос на мај 2020 година и изнесува 12.2, а во однос на јуни 2019 година е намален за 9.1 процентeн поен.

Состојбата на обезбеденоста на...   51


Индекси на цените во земјоделството, јуни 2020 година
вторник, 14 јули 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во јуни 2020 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е намален за 6.5 %, а кај аутпутот се бележи зголемување од 10.0 %.

Во јуни 2020 година, во споредба со јуни 2019...   43  
14.07.2020Индекси на прометот во индустријата, мај 2020 година
13.07.2020Туризам, мај 2020 година
10.07.2020Издадени одобренија за градење, мај 2020 година
10.07.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2020 година
10.07.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, мај 2020 година
10.07.2020Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), Мај 2020 година
07.07.2020Стоковна размена со странство, јануари - мај 2020 година
07.07.2020Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јуни 2020 година


Следни соопштенија
     
20.07.2020Домови-интернати за ученици и студенти2019/2020
20.07.2020Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен05.2020
20.07.2020Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен05.2020
24.07.2020Енергија, месечни податоци - претходни податоци05.2020
28.07.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 06.2020
30.07.2020Индекси на индустриското производство06.2020
31.07.2020Индекси на бројот на работниците во индустријата06.2020
31.07.2020Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци06.2020
05.08.2020Индекси на цените во угостителството07.2020
06.08.2020Стоковна размена со странство - претходни податоци01-06.2020


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај  
  вторник, 30 јуни 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Северна Македонија во бројки 
  петок, 19 јуни 2020

 

Пред нас е најновото издание на публикацијата „Северна Македонија во бројки”, статистички приказ на демографските и социоекономските состојби во државата.

Почнувајќи со податоците за општите и...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  петок, 29 мај 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  четврток, 30 април 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink


Видеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика