+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна
 Оглас за работно место
  Оглас за работно место
 


 Последни објавени соопштенија

Регионални сметки во земјоделството, 2018 година
вторник, 22 септември 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, во 2018 година, во креирањето на бруто-додадената вредност во земјоделството, најголемо учество има Југоисточниот Регион со 27.5 %, потоа Пелагонискиот со 25.0 %, додека најмало учество има Југозападниот Регион со 3.0 %.

Во создавањето на вредноста на растителното производство, најголемо учество има...   116


Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, јули 2020 година
понеделник, 21 септември 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во  јули 2020 година, во однос на јули 2019 година, изнесува 109.0.

Ваквото зголемување се должи, пред сѐ, на зголемувањето на просечната месечна исплатена бруто-плата по вработен во секторите: Образование (13.8 %), Дејности на...   41  
21.09.2020Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, јули 2020 година
15.09.2020Индекси на прометот во индустријата, јули 2020 година
15.09.2020Индекси на цените во земјоделството, август 2020 година
15.09.2020Деловни тенденции во преработувачката индустрија, август 2020 година
14.09.2020Туризам, јули 2020 година
11.09.2020Издадени одобренија за градење, јули 2020 година
10.09.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2020
10.09.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јули 2020


Следни соопштенија
     
25.09.2020Енергија, месечни податоци - претходни податоци07.2020
25.09.2020Индекси на прометот во услугитеII.2020
28.09.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 08.2020
29.09.2020Индекси на индустриското производство08.2020
30.09.2020Бруто-домашен производ - дефинитивни податоци2018
30.09.2020Бруто-домашен производ - претходни податоци2019
30.09.2020Индекси на бројот на работниците во индустријата08.2020
30.09.2020Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци08.2020
30.09.2020Цени на електрична енергија и природен гас01-06.2020
05.10.2020Индекси на цените во угостителството09.2020


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај  
  понеделник, 31 август 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  петок, 31 јули 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Природно движење на населението 
  петок, 31 јули 2020

 

Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во Република Северна Македонија за 2019 година и споредбени показатели за периодот...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  вторник, 30 јуни 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink


Видеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика