+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна

 Последни објавени соопштенија

Индекс на цените на угостителските услуги, март 2020 година
понеделник, 06 април 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените на угостителските услуги во март 2020 година, во споредба со февруари 2020 година, е зголемен за 0.2 %. Споредено по групи на услуги, зголемување е забележано во групите Храна за 0.3 % и Безалкохолни пијалаци за 0.1 %.

Индексот...   5


Индекси на прометот во секторот Трговија, февруари 2020 година
вторник, 31 март 2020

Според претходните податоци на Државниот завод за статистика, во трговијата на мало, во февруари 2020 година, во споредба со февруари 2019 година, гледано по групи и класи, зголемување на прометот е забележано во групите: Трговија на мало со храна, пијалаци и тутун (номинално за 7.6 %, а реално за 5.8...   104  
31.03.2020Просечна цена на 1м2 станбена површина, 2019
31.03.2020Број на добиток и живина, 2019 година
31.03.2020Добиточно производство во 2019 година
31.03.2020Индекси на бројот на работниците во индустријата, февруари 2020 година
31.03.2020Отпад според секторите на економска активност, 2018 година
30.03.2020Земјоделски површини и растително производство, 2019 година
30.03.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар, февруари 2020
30.03.2020Цени на електрична енергија и природен гас, второ полугодие 2019


Следни соопштенија
     
07.04.2020Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало03.2020
07.04.2020Стоковна размена со странство - претходни податоци01-02.2020
10.04.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари02.2020
10.04.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно02.2020
10.04.2020Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)02.2020
13.04.2020Туризам02.2020
15.04.2020Деловни тенденции во преработувачката индустрија03.2020
15.04.2020Индекси на прометот во индустријата02.2020
15.04.2020Индекси на цените во земјоделството03.2020
15.04.2020Иновативни деловни субјекти2016-2018


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај 
  петок, 03 април 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 28 февруари 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 31 јануари 2020

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Запишани студенти на последипломски студии, 2018/2019 
  петок, 17 јануари 2020

 

Во оваа публикација Државниот завод за статистика објавува податоци за лицата запишани на постдипломски студии (магистерски, специјалистички и докторски) на високообразовните установи и научните установи...
 
  HyperLink
Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика