+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна


 Оглас за aнгажирање на експерти

 Последни објавени соопштенија

Број на дипломирани студенти во 2019 година
вторник, 26 мај 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика добиени од пристигнатите извештаи, бројот на дипломираните
студенти на додипломски студии на високите стручни школи и на факултетите во Република Северна Македонија, во
2019 година во споредба со 2018 година, е зголемен за 2.2 %.
Од вкупниот број дипломирани студенти, 85.5 % се...   28


Енергија, март 2020 година - претходни податоци
вторник, 26 мај 2020

Електрична енергија, природен гас, јаглен и нафтени продукти, март 2020 година

Според податоците на Државниот завод за статистика, во март 2020 година, вкупната потрошувачка по видови
енергенти изнесува: 699 793 МWh електрична енергија, 15 554 мил. нм3 природен гас, 467 692 тони јаглен и 80 000
тони нафтени продукти.
Бруто-домашното производство...   117  
22.05.2020Превезени патници и стоки во првото тримесечје од 2020 година
21.05.2020Склучени и разведени бракови во Република Северна Македонија во 2019 година - дефинитивни податоци
21.05.2020Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен, март 2020 година
21.05.2020Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен, март 2020 година
20.05.2020Превезени патници со автобуси, прво тримесечје од 2020 година
15.05.2020Вредност на договорените и извршените градежни работи во странство, јануари ‒ март 2020 година
15.05.2020Индекси на прометот во индустријата, март 2020 година
15.05.2020Откуп и продажба на земјоделски производи, прво тримесечје од 2020 година


Следни соопштенија
     
28.05.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 04.2020
29.05.2020Вода по сектори на економска активност2019
29.05.2020Демографија на претпријатија2018
29.05.2020Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци04.2020
29.05.2020Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеI.2020
29.05.2020Јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва2019
29.05.2020Наталитет - дефинитивни податоци2019
29.05.2020Пријавени, обвинети и осудени полнолетни и деца сторители на кривични дела2019
29.05.2020Природно движење на населението - претходни податоциI.2020
29.05.2020Стоковна размена според економските карактеристики на претпријатијата2018


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај  
  четврток, 30 април 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 03 април 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 28 февруари 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај 
  петок, 31 јануари 2020

  Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички...

 
  HyperLink


Видеа и промотивни материјали
Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика