+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна


 Последни објавени соопштенија

Туризам, мај 2020 година
понеделник, 13 јули 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, бројот на туристите во мај 2020 година изнесува 838, а бројот на ноќевањата изнесува 4 946.

Бројот на туристите во мај 2020 година, во однос на мај 2019 година, е намален за 99.2 %, а бројот на ноќевањата е намален за 97.6...   69


Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), Мај 2020 година
петок, 10 јули 2020

Индексите на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19) се наменети за преиспитување или мониторирање на трошоците направени од градежните претпријатија при изведувањето на процесот на изградба. Главни корисници на податоците за индексите на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19) се градежните...   137  
10.07.2020Издадени одобренија за градење, мај 2020 година
10.07.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, мај 2020 година
10.07.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странските пазари, мај 2020 година
07.07.2020Индекси на трошоците на животот и на цените на мало, јуни 2020 година
07.07.2020Стоковна размена со странство, јануари - мај 2020 година
06.07.2020Запишани студенти на високите стручни школи и факултетите во Република Северна Македонија во академската 2019/2020 година (прв циклус на студии)
06.07.2020Индекс на цените на угостителските услуги, јуни 2020 година
30.06.2020Индекси на прометот во секторот Трговија, мај 2020 година


Следни соопштенија
     
14.07.2020Деловни тенденции во преработувачката индустрија06.2020
14.07.2020Индекси на прометот во индустријата05.2020
14.07.2020Индекси на цените во земјоделството06.2020
20.07.2020Домови-интернати за ученици и студенти2019/2020
20.07.2020Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен05.2020
20.07.2020Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен05.2020
24.07.2020Енергија, месечни податоци - претходни податоци05.2020
28.07.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 06.2020
30.07.2020Индекси на индустриското производство06.2020
31.07.2020Индекси на бројот на работниците во индустријата06.2020


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај  
  вторник, 30 јуни 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Северна Македонија во бројки 
  петок, 19 јуни 2020

 

Пред нас е најновото издание на публикацијата „Северна Македонија во бројки”, статистички приказ на демографските и социоекономските состојби во државата.

Почнувајќи со податоците за општите и...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  петок, 29 мај 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  четврток, 30 април 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink


Видеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика