+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна
 Оглас за работно место
  Оглас за работно место
 


 Последни објавени соопштенија

Деловни тенденции во преработувачката индустрија, август 2020 година
вторник, 15 септември 2020

Според оценката на раководителите на деловните субјекти, индикаторот на доверба во преработувачката индустрија во август 2020 година е зголемен за 0.6 процентни поени во однос на јули 2020 година и изнесува 12.9, а во однос на август 2019 година е намален за 8.5 процентни поени.

Состојбата на обезбеденоста на...   51


Индекси на цените во земјоделството, август 2020 година
вторник, 15 септември 2020

Според податоците на Државниот завод за статистика, индексот на цените во земјоделството во август 2020 година, во однос на истиот месец од претходната година, кај инпутот е намален за 4.4 %, а кај аутпутот бележи зголемување од 6.4 %.

Во август 2020 година, во споредба со август 2019 година,...   43  
15.09.2020Индекси на прометот во индустријата, јули 2020 година
14.09.2020Туризам, јули 2020 година
11.09.2020Издадени одобренија за градење, јули 2020 година
10.09.2020Индекси на увозните цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19), јули 2020
10.09.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари, јули 2020
10.09.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно, јули 2020
07.09.2020 Бруто-домашен производ, второ тримесечје од 2020 година
07.09.2020Стоковна размена со странство, јануари ‒ јули 2020 година


Следни соопштенија
     
21.09.2020Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен07.2020
21.09.2020Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен07.2020
22.09.2020Регионални сметки во земјоделството2018
25.09.2020Енергија, месечни податоци - претходни податоци07.2020
25.09.2020Индекси на прометот во услугитеII.2020
28.09.2020Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 08.2020
29.09.2020Индекси на индустриското производство08.2020
30.09.2020Бруто-домашен производ - претходни податоци2019
30.09.2020Индекси на бројот на работниците во индустријата08.2020
30.09.2020Цени на електрична енергија и природен гас01-06.2020


   Последни објавени публикации


  Месечен статистички извештај  
  понеделник, 31 август 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  петок, 31 јули 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Природно движење на населението 
  петок, 31 јули 2020

 

Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во Република Северна Македонија за 2019 година и споредбени показатели за периодот...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  вторник, 30 јуни 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink


Видеа и промотивни материјали


Инфлација

Индустрија

Невработени

БДП 
© Државен завод за статистика