Skip Navigation Links
Webfaqa është në përpunim e sipër...
 

 Publikimet e fundit

Indeksi i çmimeve në shërbime hotelierike, mars 2020
06.04.2020

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, indeksi i çmimeve në shërbimet hotelierike gjatë muajit mars të vitit 2020, krahasuar me muajin shkurt të vitit të njejtë, është rritur për 0.2%. Krahasuar sipas grupeve të shërbimeve, rritja është vërejtur në grupet Ushqim për 0.3% dhe pijeve joalkoolike për...   5


Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë, shkurt 2020
31.03.2020

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, në tregtinë me pakicë, në muajin shkurt të vitit 2020, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit paraprak, shikuar sipas grupeve dhe klasave, rritje të qarkullimit është vërejtur te grupet si në vijim: Tregti me pakicë me ushqim, pije dhe duhan (në...   104

 Publikimet e rradhës
     
07.04.2020Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë - дефинитивни податоци03.2020
07.04.2020Tregtia e jashtme01-02.2020
10.04.2020Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)02.2020
10.04.2020Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm02.2020
10.04.2020Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali02.2020
13.04.2020Turizmi02.2020
15.04.2020Indeksi i çmimeve në bujqësi - претходни податоци03.2020
15.04.2020Indeksi i qarkullimit në industri02.2020
15.04.2020Subjektet afariste inovative2016-2018
15.04.2020Tendencat afariste në industrinë prodhuese03.2020


   Librat e fundit


   
03.04.2020

  Raporti mujor statistikor është njëri ndër botimet më të hershme të Entit shtetëror për statistikë, në të cilën publikohen të dhënat për muajin e kaluar...
 
HyperLink   
28.02.2020

  ...
 
HyperLink  Raporti mujor statistikor 
31.01.2020

  Raporti mujor statistikor është njëri ndër botimet më të hershme të Entit shtetëror për statistikë, në të cilën publikohen të dhënat për muajin e kaluar...
 
HyperLink   
17.01.2020

  ...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë