Skip Navigation Links


Webfaqa është në përpunim e sipër...


 Njoftim per pune
  Njoftim per pune
 Publikimet e fundit

Tendencat afariste në industrinë prodhuese, gusht 2020
15.09.2020

Sipas vlerësimit të udhëheqësve të subjekteve afariste, indikatori i besimit në industrinë prodhuese gjatë muajit gusht të vitit 2020 është rritur për 0.6 pikë përqindjeje dhe krahasuar me muajin korrik të vitit 2020 është 12.9%, ndërsa krahasuar me muajin gusht të vitit 2019 është ulur për 8.5% pikë përqindjeje.

  51

Indeksi i çmimeve në bujqësi, gusht 2020
15.09.2020

Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, Indeksi i çmimeve në bujqësi gjatë muajit gusht të vitit 2020, krahasuar me periudhën e njejtë nga viti paraprak, tek inputi është zvogëluar për 4.4%, ndërsa tek autputi shënon rritje për 6.4%.

Në gusht të vitit 2020, krahasuar me muajin e...   43

 Publikimet e rradhës
     
21.09.2020Paga mesatare mujore bruto për puntorë07.2020
21.09.2020Paga mesatare mujore neto për puntorë07.2020
22.09.2020Llogaritë rajonale në bujqësi2018
25.09.2020Energjia, të dhëna mujore07.2020
25.09.2020Indeksi i qarkullimit në shërbime - претходни податоциII.2020
28.09.2020Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor08.2020
29.09.2020Indeksi i prodhimeve industriale08.2020
30.09.2020Çmimi i energjisë elektrike dhe gazit natyror01-06.2020
30.09.2020Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë08.2020
30.09.2020Studentët e regjistruar në studimet themelore- baçelor nëpër fakultete dhe shkolla të larta profesionale2019/2020


   Librat e fundit


   
31.08.2020

  ...
 
HyperLink   
31.07.2020

  ...
 
HyperLink   
31.07.2020

  ...
 
HyperLink   
30.06.2020

  ...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë