Skip Navigation Links


Webfaqa është në përpunim e sipër...


 Publikimet e fundit

Paga mesatare mujore neto për të punësuar, shtator 2020
20.11.2020

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i pagës mesatare mujore neto për të punësuarit, gjatë muajit shtator 2020 krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2019, është 107.7.

Kjo rritje ka ardhur si rezultat i, para së gjithash, rritjes së pagës mesatare mujore neto për të...   40


Paga mesatare mujore bruto për të punësuar, shtator 2020
20.11.2020

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i pagës mesatare mujore bruto për të punësuarit, gjatë muajit shtator 2020 krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2019, është 108.2.

Kjo rritje ka ardhur si rezultat i, para së gjithash, rritjes së pagës mesatare mujore bruto për të...   41

 Publikimet e rradhës
     
25.11.2020Energjia, të dhëna mujore09.2020
30.11.2020Indekset e kostos në ndërtim për ndërtesat e reja për banim individualIII.2020
30.11.2020Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor10.2020
30.11.2020Indeksi i prodhimeve industriale - претходни податоци10.2020
30.11.2020Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë10.2020
30.11.2020Lëvizja natyrore e popullsisëIII.2020
30.11.2020Llogaritë rrjedhëse të materialeve - претходни податоци2019
01.12.2020Vendet e lira të punësIII.2020
04.12.2020Indeksi i çmimeve të Hotelierisë11.2020
04.12.2020Popullsia aktive - дефинитивни податоциIII.2020


   Librat e fundit


   
30.10.2020

  ...
 
HyperLink   
29.10.2020

  ...
 
HyperLink   
26.10.2020

  ...
 
HyperLink   
20.10.2020

  ...
 
HyperLink
Video dhe materiale promovuese
© Enti shtetëror për statistikë