+A   |  -A
Skip Navigation Links

AC2 : Број на прегледи на метаподатоци  2018


Индикаторот за квалитет, AC2, го покажува бројот на прегледи на Извештаите за квалитет за статистичко истражување, во форма на метаподатоци, на веб-страницата на ДЗС во 2018 година, по статистички домени и по месеци.

Вкупниот број на прегледи на метаподатоците во 2018 година изнесува 4 243, а од тоа најголемо учество од 68.0 % има во доменот Економски статистики.

По статистички домени, бројот на прегледи на метаподатоците за:

- Демографските и социјалните статистики изнесува 1 262 (29.7 %),

- Економските статистики изнесува 2 884 (68.0 %) и

- Животната средина и повеќедоменските статистики изнесува 97 (2.3 %).

По месеци, бројот на прегледи на метаподатоците е најголем во септември и изнесува 502 (11.8 %), а е најмал во мај и изнесува 247 (5.8 %).

Индикаторот за бројот на прегледи на метаподатоците е показател за проценување на потребата за Извештаи за квалитет за статистичко истражување, во форма на метаподатоци.
Преземи го целиот документ
Преземи го методолошкото објаснување
Индикатори по години
2019
2018
2017

 Назад кон индикаторите за квалитет


© Државен завод за статистика