+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
21.09.2020 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен07.2020
21.09.2020 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен07.2020
22.09.2020 Регионални сметки во земјоделството2018
25.09.2020 Енергија, месечни податоци - претходни податоци07.2020
25.09.2020 Индекси на прометот во услугитеII.2020
28.09.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 08.2020
29.09.2020 Индекси на индустриското производство08.2020
30.09.2020 Запишани студенти на додипломски студии2019/2020
30.09.2020 Месечен статистички извештај 09.2020
30.09.2020 Индекси на бројот на работниците во индустријата08.2020
30.09.2020 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци08.2020
30.09.2020 Цени на електрична енергија и природен гас01-06.2020
30.09.2020 Бруто-домашен производ - претходни податоци2019
30.09.2020 Бруто-домашен производ - дефинитивни податоци2018
05.10.2020 Индекси на цените во угостителството09.2020
06.10.2020 Даноци во животна средина2017
06.10.2020 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-08.2020
07.10.2020 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало09.2020
09.10.2020 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)08.2020
09.10.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно08.2020
12345Инфографици:
ИнфографикДатум
Светски ден на борбата против ракот04.02.2020
Меѓународен ден на жената08.03.2020
Светски ден на здравјето 07.04.2020
Ден на микро, мали и средни претпријатија27.06.2020
Светски ден на населението11.07.2020
Почеток на учебна година01.09.2020
Светски ден на наставниците05.10.2020
Светски ден на статистиката20.10.2020
Светски ден на детето20.11.2020


© Државен завод за статистика