+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
06.04.2020 Индекси на цените во угостителството03.2020
07.04.2020 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-02.2020
07.04.2020 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало03.2020
10.04.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари02.2020
10.04.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно02.2020
10.04.2020 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)02.2020
13.04.2020 Туризам02.2020
15.04.2020 Индекси на цените во земјоделството03.2020
15.04.2020 Иновативни деловни субјекти2016-2018
15.04.2020 Деловни тенденции во преработувачката индустрија03.2020
15.04.2020 Индекси на прометот во индустријата02.2020
16.04.2020 Издадени одобренија за градење02.2020
21.04.2020 Просечна месечна исплатена нето-плата по вработен02.2020
21.04.2020 Просечна месечна исплатена бруто-плата по вработен02.2020
22.04.2020 Наставници и соработници во наставата во високообразовните установи2019/2020
22.04.2020 Комунален отпад2019
24.04.2020 Енергија, месечни податоци - претходни податоци02.2020
28.04.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 03.2020
29.04.2020 Индекси на индустриското производство03.2020
30.04.2020 Деловни услуги 2018
12345678910...Инфографици:
ИнфографикДатум
Светски ден на борбата против ракот04.02.2020
Меѓународен ден на жената08.03.2020
Светски ден на здравјето 07.04.2020
Ден на микро, мали и средни претпријатија27.06.2020
Светски ден на населението11.07.2020
Почеток на учебна година01.09.2020
Светски ден на наставниците05.10.2020
Светски ден на статистиката20.10.2020
Светски ден на детето20.11.2020


© Државен завод за статистика