+A   |  -A
Skip Navigation Links
    
Календар на објавување

Календарот на објавување содржи информации за тоа кога статистичките податоци ќе бидат објавени. Календарот се ажурира постојано  во текот на целата година.

Избери тип на издание:      Избери датум: од:   
Избери област:        до:     
       

Прегледот на изданијата објавени до 2018 година е достапен тука.


 

ДатумЛинкНазивПериод Забелешка 
25.11.2020 Енергија, месечни податоци - претходни податоци09.2020
30.11.2020 Природно движење на населението - претходни податоциIII.2020
30.11.2020 Индекси на индустриското производство10.2020
30.11.2020 Месечен статистички извештај 11.2020
30.11.2020 Индекси на бројот на работниците во индустријата10.2020
30.11.2020 Индекси на прометот во секторот Трговија - претходни податоци10.2020
30.11.2020 Сметки на текови на материјали2019
30.11.2020 Индекси на трошоците во градежништвото за нови објекти за индивидуално домувањеIII.2020
30.11.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на домашниот пазар 10.2020
01.12.2020 Слободни работни местаIII.2020
04.12.2020 Активно населениеIII.2020
04.12.2020 Индекси на цените во угостителството11.2020
07.12.2020 Стоковна размена со странство - претходни податоци01-10.2020
07.12.2020 Индекси на трошоците на животот според COICOP и цени на мало11.2020
07.12.2020 Бруто-домашен производ, тримесечни податоци - проценети податоциIII.2020
10.12.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи на странски пазари10.2020
10.12.2020 Индекси на продажните цени на производителите на индустриски производи, вкупно10.2020
10.12.2020 Индекси на увозни цени од одделот Кокс и рафинирани нафтени производи (19)10.2020
14.12.2020 Туризам10.2020
14.12.2020 Издадени одобренија за градење10.2020
12Инфографици:
ИнфографикДатум
Светски ден на борбата против ракот04.02.2020
Меѓународен ден на жената08.03.2020
Светски ден на здравјето 07.04.2020
Ден на микро, мали и средни претпријатија27.06.2020
Светски ден на населението11.07.2020
Почеток на учебна година01.09.2020
Светски ден на наставниците05.10.2020
Светски ден на статистиката20.10.2020
Светски ден на детето20.11.2020


© Државен завод за статистика