Skip Navigation Links
    
Kalendari i publikimeve

Kalendari i publikimeve përmban informacione lidhur me kohën e publikimit të të dhënave statistikore. Kalendari azhurohet në vazhdimësi gjatë tërë vitit.

Zgjedh llojin e botimit:      Zgjedh datën: prej:          
Zgjedh fushën:        deri më:     
       

Pasqyra e botimeve të publikuara deri më vitin 2018 është në dispozicionin tuaj këtu.


 

DataLinkuTitulliPeriudha Vërejtje 
19.10.2020 Bilanci energjetik2018
20.10.2020 Bilanci energjetik2019
22.10.2020 Statistikat strukturore të biznesit - дефинитивни податоци2019
22.10.2020 Prodhimi i brendshëm bruto dhe investimet në mjetet themelore, sipas rajoneve2018
22.10.2020 Përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit në amvisëri dhe tek individët2020
22.10.2020 Paga mesatare mujore bruto për puntorë08.2020
22.10.2020 Paga mesatare mujore neto për puntorë08.2020
26.10.2020 Energjia, të dhëna mujore08.2020
28.10.2020 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor09.2020
29.10.2020 Indeksi i prodhimeve industriale09.2020
30.10.2020 Indikatorët Laeken për varfërinë2019
30.10.2020 Përdorimi i teknologjive të informacionit dhe komunikimit te subjektet afariste2020
30.10.2020 Indeksi i qarkullimit në sektorin e Tregtisë - претходни податоци09.2020
30.10.2020 Prodhimi i brendshëm bruto dhe investimet në mjetet themelore, sipas rajoneve - të dhëna paraprake - претходни податоци2019
30.10.2020 Mbrojtja sociale e fëmijëve, të rinjëve dhe personave të rritur - претходни податоци2019
05.11.2020 Indeksi i çmimeve të Hotelierisë10.2020
06.11.2020 Tregtia e jashtme01-09.2020
09.11.2020 Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë10.2020
10.11.2020 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm09.2020
10.11.2020 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali09.2020
1234

© Enti shtetëror për statistikë