Skip Navigation Links
    
Kalendari i publikimeve

Kalendari i publikimeve përmban informacione lidhur me kohën e publikimit të të dhënave statistikore. Kalendari azhurohet në vazhdimësi gjatë tërë vitit.

Zgjedh llojin e botimit:      Zgjedh datën: prej:          
Zgjedh fushën:        deri më:     
       

Pasqyra e botimeve të publikuara deri më vitin 2018 është në dispozicionin tuaj këtu.


 

DataLinkuTitulliPeriudha Vërejtje 
01.06.2020 Vendet e lira të punës - претходни податоциI.2020
04.06.2020 Popullsia aktiveI.2020
04.06.2020 Mortaliteti2019
04.06.2020 Indeksi i çmimeve të Hotelierisë05.2020
08.06.2020 Indekset e çmimeve të konsumit sipas COICOP dhe çmimet e shitjes me pakicë05.2020
08.06.2020 Tregtia e jashtme01-04.2020
08.06.2020 Prodhimi i brendshëm bruto, të dhëna tremujoreI.2020
09.06.2020 Llogaritë ekonomike në bujqësi, sipas çmimeve konstante2018
10.06.2020 Lejet e dhëna për ndërtim - претходни податоци04.2020
10.06.2020 Materiali i harxhuar ndërtimor dhe energjia2019
10.06.2020 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale, totali - претходни податоци04.2020
10.06.2020 Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun e jashtëm - претходни податоци04.2020
10.06.2020 Indekset e çmimeve të importit nga Departamenti i Koks-it dhe produktet e naftës së rafinuar (19)04.2020
12.06.2020 Turizmi04.2020
12.06.2020 Realizimi i punëve ndërtimore dhe banesat e përfunduara në objektet për banim të ndërtuara nga subjektet afariste2019
12.06.2020 Realizimi i punëve ndërtimore dhe banesat e përfunduara në objektet për banim të ndërtuara nga subjektet afariste2019
12.06.2020 Indeksi i qarkullimit në industri - претходни податоци04.2020
15.06.2020 Indeksi i çmimeve në bujqësi 05.2020
16.06.2020 Tendencat afariste në industrinë prodhuese05.2020
17.06.2020 Objektet e ndërtuara pa leje2019
123456789

© Enti shtetëror për statistikë