+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Економски сметки во земјоделството

НазивЛинкДатум
Економски сметки во земјоделството, по постојани цени, 2014 (ЕСЗ.ПЦ) Преземи 24.01.2017
Регионални сметки во земјоделството, 2014 (ЕСЗ.РС) Преземи 24.01.2017
Економски сметки во земјоделството, по тековни цени, 2014 (ЕСЗ.ТЦ) Преземи 24.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика