+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Економски сметки во земјоделството

НазивЛинкДатум
Економски сметки во земјоделството, по постојани цени, 2014 (ЕСЗ.ПЦ) Преземи 24.01.2017
Eкономски сметки во земјоделството, по постојани цени (ЕСЗ.ПЦ ) 07.07.2020
Регионални сметки во земјоделството, 2014 (ЕСЗ.РС) Преземи 24.01.2017
Регионални сметки во земјоделството (ЕСЗ.РС ) 07.07.2020
Економски сметки во земјоделството, по тековни цени, 2014 (ЕСЗ.ТЦ) Преземи 24.01.2017
Eкономски сметки во земјоделството, по тековни цени (ЕСЗ.ТЦ ) 07.07.2020

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика