+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Растително производство

НазивЛинкДатум
Годишен извештај за површините и насадите на крајот од пролетната сеидба, 2015 (ЗЕ.22А,Б) Преземи 25.01.2017
Годишен извештај за остварено производство од рани посеви и овошје, 2015 (ЗЕ.32А,Б) Преземи 25.01.2017
Годишен извештај за остварено производство од доцните посеви, овошје и лозја, 2015 (ЗЕ.33А,Б) Преземи 25.01.2017
Годишен извештај за органско производство, 2015 (ЗЕ.ОРГ) Преземи 25.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика