+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Индустрија

НазивЛинкДатум
Месечен извештај за индустријата, 2015 (ИНД.1) Преземи 25.01.2017
Месечен извештај за прометот во индустријата, 2015 (ИНД.2) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за индустријата, 2015 (ИНД.21) Преземи 25.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика