+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Деловни субјекти

НазивЛинкДатум
Бизнис демографија на претпријатија, 2014 (БДЕМ) Преземи 23.01.2017
Бизнис демографија на претпријатија (БДЕМ) 10.07.2020
Статистички деловен регистар (СДР) 22.06.2020
Статистички деловен регистар, 2015 (СДР) Преземи 24.01.2017
Статистички деловен регистар, 2017 (СДР) 26.09.2019
Структурни деловни статистики (СДС) 22.06.2020
Промет од услуги (УСЛ.1) 19.06.2020

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика