+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Транспорт и комуникации

НазивЛинкДатум
Годишен извештај за паркиралишта и гаражи, 2015 (ГПГ.11) Преземи 25.01.2017
Годишен извештај за гасоводи, 2015 (ГВГ.11) Преземи 25.01.2017
Годишен извештај за нафтоводи, 2015 (НФГ.11) Преземи 26.01.2017
Годишен извештај за езерскиот превоз, 2015 (СЕГ.11) Преземи 09.02.2017
Годишен извештај за патишта и мостови, 2015 (СОГ.41) Преземи 09.02.2017
Годишен извештај за патишта и мостови, 2015 (СОГ.41ДОП) Преземи 09.02.2017
Тримесечен извештај за патничкиот транспорт, 2015 (СОМ.11А) Преземи 09.02.2017
Тримесечен извештај за товарниот патен превоз, 2015 (СОМ.11Б) Преземи 25.01.2017
Годишен извештај за такси превозот, 2015 (СТГ.11) Преземи 25.01.2017
Годишен извештај за аеродромите, 2015 (СВГ.21) Преземи 09.02.2017
Месечен извештај за аеродромите, 2015 (СВМ.21) Преземи 09.02.2017
Годишен извештај за железничката инфраструктура, 2015 (СЖГ.11А) Преземи 09.02.2017
Годишен извештај за железничкиот превоз, 2015 (СЖГ.11Б) Преземи 09.02.2017
Годишен извештај за прометот на железничките станици, 2015 (СЖГ.12) Преземи 09.02.2017
Месечен извештај за железничкиот превоз, 2015 (СЖM.11) Преземи 09.02.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика