+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Туризам и угостителство

НазивЛинкДатум
Месечен извештај за туристи и ноќевања, 2015 (ТУ.11) Преземи 25.01.2017
Тримесечен извештај за угостителството, 2015 (УГ.11) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за работата на самостојните угостителски дуќани, 2015 (УГ.11А) Преземи 24.01.2017
Капацитети за сместување во угостителството, 2015 (УГ.20) Преземи 24.01.2017
Капацитети за сместување во угостителството - кампови, 2015 (УГ.21) Преземи 24.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика