+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Информатичко општество

НазивЛинкДатум
Извештај за користење на информатичко-комуникациски технологии во деловните субјекти, 2015 (ИКТ.1) Преземи 25.01.2017
Прашалник за користење на информатичко-комуникациски технологии во домаќинствата и кај поединци, 2015 (ИКТ.3) Преземи 25.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика