+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Животна средина

НазивЛинкДатум
Статистичко истражување за комунален отпад, 2015 (ЖСКОМО.2) Преземи 25.01.2017
Истражување за отпад по сектори на економска активност, 2014 (ЖСО.1) Преземи 24.01.2017
Прашалник за трошоците за заштита на животната средина, 2015 (ЖСТ) Преземи 24.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика