+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Култура

НазивЛинкДатум
Статистичко истражување за филхармонии и професионални оркестри, 2015 (ФО.1) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за кина, 2015 (КИНО.1) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за театрите, 2015 (КУ.1) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за професионални ансамбли за народни игри, 2015 (КУ.3) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за музеи, 2015 (КУ.4) Преземи 25.01.2017
Статистичко истражување за музејски збирки, 2015 (КУ.5) Преземи 25.01.2017
Статистичко истражување за организирани ликовни изложби, 2015 (ЛД.1) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за организирани ликовни колонии, 2015 (ЛД.2) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за книги и брошури, 2015 (ПЕЧАТ.1) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за весници, 2015 (ПЕЧАТ.2) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за списанија, 2015 (ПЕЧАТ.3) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва во РМ кои емитуваат радиопрограма, 2015 (РА.1) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за јавни радиодифузни претпријатија и трговски радиодифузни друштва во РМ кои емитуваат телевизиска програма, 2015 (ТВ.1) Преземи 24.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика