+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Правосудство

НазивЛинкДатум
Статистичко истражување за пријавено полнолетно лице против кое постапката по кривичната пријава и претходната постапка се завршени, 2015 (СК.1) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за обвинето полнолетно лице против кое кривичната постапка правосилно е завршена, 2015 (СК.2) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за малолетно лице против кое постапката по кривичната пријава и подготвителната постапка се завршени, 2015 (СК.3) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за обвинето малолетно лице против кое кривичната постапка пред советот правосилно е завршена, 2015 (СК.4) Преземи 24.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика