+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Бруто-домашен производ

НазивЛинкДатум
БДП според производниот метод, по постојани цени, на годишно ниво, 2014 (БДП.ПП) Преземи 26.01.2017
БДП според производниот метод, по постојани цени, на тримесечно ниво, 2014 (БДП.ПП.3) Преземи 25.01.2017
БДП според производниот метод, по тековни цени, на годишно ниво, 2014 (BDP.PT) Преземи 09.02.2017
БДП според производниот метод, по тековни цени, на тримесечно ниво, 2014 (БДП.ПT.3) Преземи 25.01.2017
Бруто-домашен производ според расходниот метод, по постојани цени, на годишно ниво, 2014 (БДП.TП) Преземи 26.01.2017
БДП според трошочниот метод, по постојани цени, на тримесечно ниво, 2014 (БДП.ТП.3) Преземи 09.02.2017
БДП според трошочниот метод, по тековни цени, на годишно ниво, 2014 (БДП.ТТ) Преземи 09.02.2017
БДП според трошочниот метод, по тековни цени, на тримесечно ниво, 2014 (БДП.ТТ.3) Преземи 09.02.2017
Европска програма за споредба, 2013 (ЕПС) Преземи 26.01.2017
Табели на понуда и на употреба, 2013 (ПУ) Преземи 26.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика