+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Прибирање податоци - обрасци

   

          Обрасци  Почитувани,
На оваа страница се наоѓаат обрасци кои вие можете да ги преземете.
Изберете содржина.


 
 • Население и социјални статистики

 • Економија и финансии

 • Приходи, потрошувачка и цени

 • Земјоделство

 • Индустрија, градежништво и енергија

 • Транспорт, туризам, трговија и други услуги

 • Повеќедоменски статистики

 • Области со обрасци од Транспорт, туризам, трговија и други услуги се подолу наведените.
  Избери понудена област:
   
 • Транспорт и комуникации
 • Туризам и угостителство
 • Внатрешна трговија
 • Информатичко општество


 • Наслов на образецотШифра
  Извештај за угостителството за самостојни угостителски дуќани - трговци поединци УГ.11а
  Анкетен прашалник за патувања на домашното населениеТУ.12
  Анкета за странски туристиТУ.13
  Анкета за странски посетители на граничните преминиТУ.16
  Месечен извештај за туристи и ноќевања ТУ.11
  Тримесечен извештај за угостителството УГ.11
  Годишен извештај за потрошувачката на суровини за приготвување храна во угостителствотоУГ.15а
  Упатство за анкетата ТУ.16 
  Упатство за пополнување на образецот УГ.20 
  Упатство за пополнување на образецот УГ.21 
  Упатство за анкетата ТУ.13 
       © Државен завод за статистика