+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Статистики по области Соопштенија по области

  Соопштенија


  Последно соопштение


  Методолошки објаснувања

  Календар на навременост

  МАКСтат база

  Соопштенија
   

  Методолошки објаснувања
 
   МАКСтат база
  Соопштение: Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници

17.06.2019   Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници, 2018 година
20.06.2018   Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници, 2017 година
20.06.2017   Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници, 2016 година
20.06.2016   Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници, 2015
18.06.2015   Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници, 2014 година - претходни податоци -
13.06.2014   Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници, 2013 година
- претходни податоци -
15.07.2013   Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници, 2012 година - претходни податоци -
13.06.2012   Установи, форми, мерки и услуги на социјалната заштита, 2011 година
25.05.2011   Установи, форми, мерки и услуги на социјалната заштита, 2010 година
- претходни податоци –


Следни соопштенија од областа: Социјална и здравствена заштита
  Објавени соопштенија од областа:   Социјална и здравствена заштита

Домови-интернати за ученици и студенти
Установи и права на социјална заштита за малолетни и полнолетни корисници
Установи за згрижување и воспитание на деца - детски градинки


© Државен завод за статистика