+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Последна Публикација


Запишани студенти на додипломски студии, 2018

 


Државниот завод за статистика во овој статистички преглед презентира податоци за запишаните студенти на факултетите и високите стручни школи во наставната 2018/2019 година, како и податоци за запишаните студенти во периодот од 1973/74 до 2018/2019 година. Податоците се добиени врз основа на добиените извештаи од редовното годишно истражување за запишани студенти. Со обработката на извештаите се добиени агрегирани податоци за повеќе белези, и тоа: - годините на студирање на студентите, претходно завршената школска подготовка, возраста, изјаснувањето за припадноста кон етничката заедница и државјанството, местото на постојано живеење итн. Државниот завод за статистика се надева дека публикацијата ќе ја исполни својата основна улога и на корисниците ќе им понуди податоци за идни анализи и планирања

           
Датум на издавање: 07.11.2019
PDF:   Преземи ја публикацијата  /
Excel:    Преземи табели
   
Број на страници: 195
ISBN: /
ISSN: /
Јазик: македонски и англиски
Цена во печатена форма:


 

 

 © Државен завод за статистика