Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Industria

Indeksi i qarkullimit në industri, gusht 2020

15.10.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i përgjithshëm i qarkullimit në industri gjatë muajit gusht 2020, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit paraprak, është 104.9.

Sipas grupeve kryesore industriale, qarkullimi i përgjithshëm në industri gjatë muajit gusht 2020, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, shënon rritje te Prodhimet kapitale për 16.7 % Prodhimet jo të qëndrueshme për konsum të gjërë për 2.9 %, ndërsa shënon ulje te Prodhimet intermediare, përveç energjisë për 4.8 % dhe Prodhimet e qëndrueshme për konsum të gjërë për 14.2 %.

Indeksi i përgjithshëm i qarkullimit në industri, gjatë muajit gusht 2020, krahasuar me muajin korik 2020, është 97.5, ndërsa në periudhën janar-gusht 2020, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, është 86.3.

Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i qarkullimit në industri në tregun vendor, në gusht 2020, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit paraprak, është 96.8.

Sipas grupeve kryesore industriale, qarkullimi në industri në tregun vendor gjatë muajit gusht 2020, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, shënon rritje te Prodhimet intermediare, përveç energjisë për 14.2 %, ndërsa ulje shënon te Prodhimet kapitale për 25.4 %, Prodhimet e qëndrueshme për konsum të gjërë për 8.5 % dhe te Prodhimet jo të qëndrueshme për konsum të gjërë për 11.1 %.

Indeksi i qarkullimit në industri në tregun vendor, gjatë muajit gusht 2020, krahasuar me muajin korrik 2020, është 86.2, ndërsa në periudhën janar - gusht 2020, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, është 96.8.


Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, indeksi i qarkullimit në industri në tregun e jashtëm në gusht 2020, krahasuar me të njejtën periudhë të vitit paraprak, është 109.0.

Sipas grupeve kryesore industriale, qarkullimi në industri në tregun e jashtëm gjatë muajit  gusht 2020, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, shënon rritje te Prodhimet kapitale për 17.9 % dhe Prodhimet jo të qëndrueshme për konsum të gjërë për 16.8 %, ndërsa ulje shënon te Prodhimet intermediare, përveç energjisë për 9.3 % dhe Prodhimet e qëndrueshme për konsum të gjërë për 16.2 %.

Indeksi i qarkullimit në industri në tregun e jashtëm, gjatë muajit gusht 2020, krahasuar me muajin korrik 2020, është 100.8, ndërsa në periudhën janar - gusht 2020, krahasuar me periudhën janar – gusht 2019, është 83.5.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë