Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Prodhimi bimor

Sipërfaqet bujqësore dhe prodhimet bimore, 2019

30.03.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, në vitin 2019 janë regjistruar 519848 hektarë tokë e punueshme.Pjesmarrje më të madhe kanë toka e lërueshme dhe kopshtet (80.5%), ndërsa pjesëmarrje më të vogël kanë vreshtat (3.2%)

Rritje më e madhe e prodhimeve është vërejtur te luledielli për 93.5%, orizi për 7.8% dhe misri foragjerë për 6.0%. Ulje më e madhe është shënuar te jonxha për 7.7%, trangujt për 6.1% dhe domatet për 5.7%.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: +389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë