Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Çmimet

Indeksi i çmimeve të shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor, prill 2020

28.05.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, në muajin prill të vitit 2020, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor janë më të larta nivel mujor për 1.1% dhe për 0.7% në nivel vjetor.

Në muajin prill të vitit 2020, krahasuar me muajin mars të njejtit vit, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor janë më të larta në grupin: Energji për 2.5%, Prodhime intermediare, përveç energjisë për 0.2%, Prodhimet e qëndrueshme për konsum të gjërë për 0.1% dhe te Prodhimet jo të qëndrueshme për 1.1%.

Në muajin prill të vitit 2020, krahasuar me muajin e njejtë të vitit paraprak, çmimet e shitjes së prodhuesve të prodhimeve industriale në tregun vendor janë më të larta në grupet: Prodhimet të qëndrueshme për konsum të gjërë për 2.8% dhe Prodhimet jo të qëndrueshme për konsum të gjërë për 2.3%

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë