Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Çmimet

Indeksi i çmimeve në bujqësi, shtator 2020

15.10.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, Indeksi i çmimeve në bujqësi gjatë muajit shtator të vitit 2020, krahasuar me periudhën e njejtë nga viti paraprak, tek inputi është zvogëluar për 5.3%, ndërsa tek autputi shënon rritje për 3.9%.

Në shtator të vitit 2020, krahasuar me muajin e njejtë të vitit 2019, Indeksi i çmimeve të input 1 (mjetet e shpenzuara në bujqësi) është 94.4%, ndërsa indeksi i çmimeve të input 2 (mjete dedikuar për investime në bujqësi) është 100.1.

Në pjesën autput, në shtator të vitit 2020, krahasuar me periudhën e njejtë të vitit paraprak, indeksi i çmimeve të prodhimeve bimore është 105.5, ndërsa indeksi i çmimeve të prodhimeve shtazore është 100.3.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë