Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Blegtoria

Numri i bagëtisë dhe shpendëve, 2019

31.03.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror për statistikë, në vitin 2019, krahasuar me vitin paraprak, numri i përgjithshëm i bagëtisë është ulur për 15.0%. Numri i bagëtive tek ekonomitë bujqësore individuale është zvogëluar për 15.1%, ndërsa te subjektet afariste (ndërrmarjeve dhe shitoreve bujqësore) është zvogëluar për 10.4%.

Numri i derrave te subjektet afariste në vitin 2019, krahasuar me vitin 2018, është zvogëluar për 59.5%, ndërsa tek ekonomitë individuale bujqësore është zvogëluar për 14.6%.

Ulja e numrit të dhenve është vërejtur tek ekonomitë individuale bujqësore për 4.9%. ndërsa te subjektet afariste numri është zvogëluar për 42.6%.

Në të njejtën periudhë, numri i dhive tek ekonomitë individuale bujqësore është zvogëluar për 25.1%, ndërsa te subjektet afariste për 44.2%.

Numri i bagëtisë në vitin 2019, krahasuar me vitin paraprak, është zvogëluar për 14.6%.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë