Skip Navigation Links
              

Publikimi nga fusha: Blegtoria

Prodhime blegtorale, 2019

31.03.2020


Sipas të dhënave të Entit shtetëror të statistikës, prodhimi i qumshtit të lopës në vitin 2019 ka shënuar shifra prej 390 903 mijë litra, që është për 3.3% më pak krahasuar me vitin paraprak.

Ulja e prodhimit në vitin 2019 është vërejtur edhe tek qumshti i dhenve për 4.0% si dhe te qumshti i dhive për 26.2%, krahasuar me vitin paraprak.

Prodhimi i përgjithshëm i mishit është rritur për 0.4%, ndërsa prodhimi i mishit të derrit është rritur për 3.5%, krahasuar me vitin paraprak.

Prodhimi e llojeve tjera të mishit, krahasuar me vitin paraprak, është zvogëluar.

Prej prodhimeve tjera blegtorale, në vitin 2019, krahasuar me vitin 2018, është vërejtur ulja e prodhimit të vezëve dhe të leshit.

  Shkarko publikimin

  Shkarko tabela

Të dhënat e publikimit të botuar janë gratis. Ju lutemi, gjatë shfrytëzimit, shënone burimin e informacionit.

Për informata më të hollësishme lajmërohuni në:

kontakt tel: + 389 2 3295 666 

e-posta: press@stat.gov.mk 

  
© Enti shtetëror për statistikë