+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Публикации Сите од бараната публикација
    
Публикација:   Истражување и развој


18.12.2019, Истражување и развој  2018   
26.12.2018, Истражување и развој  2017   
28.12.2017, Истражување и развој  2016   
28.12.2016, Научна и истражувачко-развојна дејност  2015   
25.12.2015, Научна и истражувачко-развојна дејност  2014   
09.04.2015, Научна и истражувачко-развојна дејност  2013   
01.12.2014, Научна и истражувачко-развојна дејност  2012   
13.05.2014, Научна и истражувачко-развојна дејност  2011   
28.02.2013, Научна и истражувачко-развојна дејност  2010   
13.02.2012, Научна и истражувачко-развојна дејност  2009   
21.10.2011, Научна и истражувачко-развојна дејност  2008   
25.02.2009, Научна и истражувачко-развојна дејност  2007   Публикации во областа: Образование и наука

Дипломирани студенти
Запишани студенти на додипломски студии
Запишани студенти на последипломски студии
Истражување и развој
Основни и средни училишта на крајот на учебна година
Основни и средни училишта на почеток на учебна година
Иновации во Република Македонија
Анкета за континуирана професионална обука во деловните субјекти
Попис на училишен простор на основни и средни училишта
Попис на просторот на високообразовните установи
           

  Публикации
   
 
  Сите публикации

  Последнa публикација
 © Државен завод за статистика