+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Публикации
   Последни објавени публикации

  Месечен статистички извештај  
  понеделник, 31 август 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...
 
  HyperLink  Месечен статистички извештај  
  петок, 31 јули 2020

 

Месечниот статистички извештај е едно од најстарите изданија на Државниот завод за статистика во кое се
објавуваат податоци за изминатиот месец, како и статистички серии...

 
  HyperLink  Природно движење на населението 
  петок, 31 јули 2020

 

Во оваа публикација се презентирани основните статистички податоци за природното движење на населението во Република Северна Македонија за 2019 година и споредбени показатели за периодот...
 
  HyperLink
Останати публикацииДатум
Месечен статистички извештај , 06.202030.06.2020
Северна Македонија во бројки, 201919.06.2020
Месечен статистички извештај , 05.202029.05.2020
Месечен статистички извештај , 04.202030.04.2020
Месечен статистички извештај, 03.202003.04.2020
Месечен статистички извештај, 02.202028.02.2020
Месечен статистички извештај, 01 202031.01.2020
Запишани студенти на последипломски студии, 2018/2019, 2018/201917.01.2020
Месечен статистички извештај, 12.201902.01.2020
МакСтат избор, 201920.12.2019
Истражување и развој, 201818.12.2019
Статистика на животната средина, 201913.12.2019
Месечен статистички извештај, 11.201929.11.2019
Социјална заштита на деца, млади и возрасни лица, 201807.11.2019
Запишани студенти на додипломски студии, 201807.11.2019
Одржлив развој, 201905.11.2019
Месечен статистички извештај, 10.201931.10.2019
Регионите во Република Северна Македонија, 201925.10.2019
Статистички годишник, 201918.10.2019
Месечен статистички извештај, 09 201930.09.2019
12345678910...

 © Државен завод за статистика