+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна За Државниот завод за статистика
 

Основни принципи на официјалната статистика на Обединетите нации

 

На 29 јануари 2014 година, Генералното собрание на Обединетите нации ја одобри Предлoг-резолуцијата A/68/L.36 насловена Основни принципи на официјалната статистика онака како што тие беа првично усвоени од страна на Статистичката комисија пред 20 години, во април 1994 година. Принципите беа потврдени од страна на Статистичката комисија со нова преамбула во март 2013 година, а потоа и одобрени од страна на Економскиот и социјалниот совет на 24 јули 2013 година (Резолуција 2013/21). Со одобрувањето од страна на Генералното собрание на Обединетите нации, Основните принципи за првпат добиваат толку високо признание на глобално политичко ниво.

 

Преамбула 2013

Преамбула 1994-2013


     

© Државен завод за статистика