+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна За Државниот завод за статистика
 

Извештај од Анкетата за мерење на задоволството на корисниците, 2019 година

Со цел да се добие мислење на корисниците за продуктите и услугите, Државниот завод за статистика спроведува Анкета за мерење на задоволството на корисниците. Првата Анкета е спроведена во 2009 година, втората во 2012 година,третата во 2015, четвртата во 2017 а во почетокот на 2019 година оваа Анкета се спроведе по петти пат.

Документот можете да го преземете на следниот линк: Извештај од Анкетата за мерење на задоволството на корисниците, 2019 година


     

© Државен завод за статистика