Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Studentët e UNB-së në vizitë të Entit shtetëror për statistikë
09.05.2019

 

Duke vazhduar traditën të ligjërimeve të rregullta vjetore, të cilat dalin nga Memorandumi për bashkëpunim ndërmjet Univerzitetit ndërkombëtarë ballkanik dhe Entit shtetëror për statistikë, edhe këtë herë mysafirë të Entit ishin studentë nga më shumë grupe studimore nga ky Univerzitet.
Tema e ligjerimit ishte metodat e zbatimit të anketave statistikore dhe përdorimi i të dhënave nga web faqa e Entit.
Studentët dhe profesorët e tyre nga UNB paraqitën një interes të madh për temën, me çka u zhvillu një debat lidhur me tema të caktuara për të cilat studentët kishin një interesim të veçant.
Enti shtetëror për statistikë edhe mëtej do të vazhdoj të organizoj këso lloj të ligjerimeve, me qëllim të rritjes së njohurive lidhur me statistikat si dhe afrimin e të dhënave statistikore deri te studentët.

 

 
© Enti shtetëror për statistikë