Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Takimi i parë i Komitetit Drejtues të BE-së - projekti "Avansimi i prodhimit dhe përhapja e të dhënave statistikore"
28.05.2019

 

Sot në Shkup u mbajt takimi i parë i Komitetit Drejtues të projektit të BE-së "Avansimi i prodhimit dhe përhapjes e të dhënave statistikore".

Në takim morën pjesë përfaqësues të Konsorciumit Konsultativ të BIM dhe Institutit Kombëtar të Statistikave (NSI) të Bullgarisë, zbatuesit e projekteve dhe përfaqësues nga Enti shtetëror për Statistika, Sekretariati për Çështjet Evropiane, Banka Popullore, Ministria e Financave, Regjistri Qendror dhe Delegacioni i BE-së.

U diskutua raporti fillestar dhe u paraqit progresi i projektit dhe planet për gjashtë muajt e parë.

     

 
© Enti shtetëror për statistikë