Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Takimi i dytë i Komitetit Drejtues të BE-së - projekti "Avansimi i prodhimit dhe desiminimi i të dhënave statistikore"
27.09.2019

 

Dje në Shkup u mbajt takimi i dytë i Komitetit Drejtues të projektit të BE-së "Avansimi i prodhimit dhe desiminimi i të dhënave statistikore".

Në takim morën pjesë përfaqësues të Konsorciumit Konsultativ të BIM dhe Institutit Kombëtar të Statistikave (NSI) të Bullgarisë, zbatuesit e projekteve dhe përfaqësues nga Enti shtetëror të statistikës, Banka Popullore, Ministria e Financave, Regjistri Qendror dhe Delegacioni i BE-së.

U diskutua raporti fillestar dhe u prezantua progresi i projektit dhe planet për gjashtë muajt e rradhës.

Nëpërmjet videokonferencës, MMF-ja e prezantoj projektin e saj për statistikat financiare qeveritare në Ballkanin perendimor.

 

 

 

 

 
© Enti shtetëror për statistikë