Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Takim me ambasadoren e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Ilrandës së Veriut
11.02.2021

 

Drejtori i Entit shtetëror të statistikës, z. Apostol Simovski, kishte takim me ambasadoren e Mbretërisë së Bashkuar të Britanisë së Madhe dhe Ilrandës së Veriut, znj. Rejçel Galovej.

Në takimin u diskutua për Regjistrimin e rradhës së popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave, 2021, me çka drejtori i Entit shtetëror të statistikës e informoi ambasadoren për organizimin e regjistrimit, logjistikën teknike, si dhe për sfidat me të cilat Enti shtetëror i statistikës përballet për momentin.

Gjithashtu, ambasadorja ishte i informuar për fushatën që Enti shtetëror i statistikës do ta realizoj në periudhën që vijon, përkatësisht do të krijohet webfaqe dhe faqe e internetit, enkas për çështjen e Regjistrimit. Në fund të takimit, drejtori i Entit shtetëror të statistikës, z. Apostol Simovski shprehu gatishmërinë e Entit për bashkëpunim të mëtutjeshëm me ambasadën.

 

 
© Enti shtetëror për statistikë