Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Edhe një vit të vështirë po lëm pas – kremtojmë përvjetorin e 76 të ekzistimit të Entit – numër ky që meriton respekt!
01.06.2021

 
© Enti shtetëror për statistikë