Skip Navigation Links

Aktivitetet  


Konkursi për regjistruesit rajonalë mbetet i hapur deri më 25 gusht
18.08.2021

 

Të gjithë kandidatët e interesuar për regjistrues rajonalë mund të aplikojnë në aplikacionin online të disponueshëm në www.stat.gov.mk dhe popis2021.stat.gov.mk deri më 25 gusht.

Meqenëse testimi i kandidatëve të regjistruar deri më tani do të bëhet më 19 dhe 20 gusht, për të gjithë kandidatët e regjistruar në periudhën nga sot (18.08.2021) deri më 25 gusht, do të organizohet një test shtesë për të cilin do të pasojë informacioni në kohë.

Listat e kandidatëve të regjistruar deri më tani dhe informacionet për kohën dhe vendin e testimit publikohen sot në komisionet e rajoneve të regjistrimit. Për kontakt me këto komisione dhe për informacion shtesë në lidhje me testimin mund të shihni në linkun e mëposhtëm:

Pоpis 2021 (stat.gov.mk)
© Enti shtetëror për statistikë