Skip Navigation Links

A6.1 : Број на ревизии на податоците  2018


Индикаторот за квалитет, A6.1, го покажува просечниот број на ревизии, по ревидирани периоди на податоците и по статистички домени во 2018 година.

Просечниот број на редовни ревизии на месечните и тримесечните податоци во 2018 година изнесува 1.6.

По статистички домени, просечниот број на редовни ревизии на месечните и тримесечните податоци за:

- Демографските и социјалните статистики изнесува 1.0 и 

- Економските статистики изнесува 1.6.

По периодиката на податоците, просечниот број на редовни ревизии за:

- Месечните податоци изнесува 1.4 и 

- Тримесечните податоци изнесува 2.1.

Индикаторот за бројот на редовни ревизии на податоците дава информации за просечниот број на редовни ревизии на месечните и тримесечните податоци.
 
Преземи го целиот документ
Преземи го методолошкото објаснување
Индикатори по години
2020
2019
2018
2017
2016

 Назад кон индикаторите за квалитет


© Државен завод за статистика