Skip Navigation Links

AC3 : Опфатност на метаподатоци од статистички аутпути, статистички процеси и квалитет  2016


Индикаторот за квалитет, AC3, го покажува количеството на расположливи метаподатоци во споредба со вкупниот број на метаподатоци во Извештаите за квалитет за статистичко истражување во 2016 година по статистички домени.

Индикаторите за квалитет, AC3.1/AC3.2/AC3.3, го покажуваат количеството на расположливи метаподатоци од статистички аутпути/статистички процеси/квалитет во споредба со вкупниот број на метаподатоци од статистички аутпути/статистички процеси/квалитет во Извештаите за квалитет за статистичко истражување во 2016 година по статистички домени.

Вкупната опфатност на метаподатоците во 2016 година изнесува 83.9 %.

Опфатноста на метаподатоците за:

- Статистичките аутпути (AC3.1) изнесува 86.8 %,

- Статистичките процеси (AC3.2) изнесува 79.6 % и

- Квалитетот (AC3.3) изнесува 82.8 %.

По статистички домени, вкупната опфатност на метаподатоците (AC3) за:

- Демографските и социјалните статистики изнесува 83.4 %,

- Економските статистики изнесува 84.0 % и

- Животната средина и повеќедоменските статистики изнесува 86.0 %.

Индикаторот за oпфатност на метаподатоците од статистичките аутпути, статистичките процеси и квалитетот го покажува количеството на расположливи метаподатоци во Извештаите за квалитет за статистичко истражување.
Преземи го целиот документ
Преземи го методолошкото објаснување
Индикатори по години
2020
2016

 Назад кон индикаторите за квалитет


© Државен завод за статистика