Skip Navigation Links

A6.1 : Број на ревизии на податоците  2020


Индикаторот за квалитет, A6.1, го покажува просечниот број на редовни ревизии на статистичките податоци во 2020 година.
 
Просечниот број на редовни ревизии на месечните и тримесечните статистички податоци во 2020 година изнесува 1.6.
 
По статистички домени, просечниот број на редовни ревизии на месечните и тримесечните податоци за:
  • Демографските и социјалните статистики изнесува 1.0 и
  • Економските статистики изнесува 1.6.

Според периодиката на статистичките податоци, просечниот број на редовни ревизии за:

  • Месечните податоци изнесува 1.4 и
  • Тримесечните податоци изнесува 2.1.

Индикаторот за бројот на редовни ревизии на податоците дава информации за просечниот број на редовни ревизии на месечните и тримесечните статистички податоци.

 
 

 
Преземи го целиот документ
Преземи го методолошкото објаснување
Индикатори по години
2020
2019
2018
2017
2016

 Назад кон индикаторите за квалитет


© Државен завод за статистика