Skip Navigation Links

AC2 : Број на прегледи на метаподатоци  2020


Индикаторот за квалитет, AC2, го покажува бројот на прегледи на Извештаите за квалитет за статистичко истражување, во форма на метаподатоци, на веб-страницата на ДЗС во 2020 година.

Вкупниот број на прегледи на метаподатоците во 2020 година изнесува 700, а од тоа најголемо учество од 60.6 % има во доменот Економски статистики.

По статистички домени, бројот на прегледи на метаподатоците за:

-  Демографските и социјалните статистики изнесува 258 (36.9 %),

-  Економските статистики изнесува 425 (60.6 %) и

-  Животната средина и повеќедоменските статистики изнесува 17 (2.5 %).

Индикаторот за бројот на прегледи на метаподатоците е показател за проценување на потребата за Извештаи за квалитет за статистичко истражување, во форма на метаподатоци.
Преземи го целиот документ
Преземи го методолошкото објаснување
Индикатори по години
2020
2019
2018
2017

 Назад кон индикаторите за квалитет


© Државен завод за статистика