Skip Navigation Links
Enti shtetëror i statistikës në kushte epidemie

Duke pasur parasysh situatën në të cilën gjendemi, të shkaktuar nga epidemia e koronavirusit, si dhe gjendja e jashtëzakonshme në vend dhe masat e imponuara nga Qeveria, Enti shtetëror i statistikës bën përpjekje të vazhdoj me zhvillimin e rregullt të procesit të punës dhe publikimin e të dhënave statistikore sipas Kalendarit të publikimeve.
Duke marr parasysh se gjendja ndryshohen nga çasti në çast, dhe se janë ndërprerë hulutimet anketuese në terren dhe se disa subjekte afariste – ofrues të të dhënave janë të mbyllur si pasoj e epidemisë, në periudhën që vijon mund të ketë vonesa për të dhëna të caktuara.
Të nderuar shfrytëzues, ju lutemi që të keni mirëkuptim për vonesat eventuale të të dhënave statistikore për ç’farë me kohë do tju njoftojmë dhe ta përcjellni Kalendarin e publikimeve ku do t’i paralajmërojmë të gjithë ndryshimet e mundshme në publikimin e të dhënave.


© Enti shtetëror për statistikë