Индекс (2010 = 100) - сезонски прилагодени податоци
Одобренија за градење - број на станови
  2011Q4 2012Q1 2012Q2 2012Q3 2012Q4 2013Q1 2013Q2 2013Q3 2013Q4 2014Q1 2014Q2 2014Q3
ЕУ28 101.62 90.09 87.84 89.64 84.62 86.02 81.78 82.71 80.12 87.07 84.68 ...
Австрија2) 135.04 109.65 105.14 98.73 107.68 119.29 122.73 128.4 115.5 117.38 114.95 ...
Белгија1/2) 104.7 105.74 92.01 88.11 86.01 90.41 94.4 97.46 112.87 132.48 114.18 81.78
Бугарија2) 84.44 78.18 80.99 79.3 86.88 78.09 92.88 107.25 104.84 119.26 109.77 105.66
Велика Британија 97.82) 89.732) 81.352) 99.262) 105.542) 98.761/2) 115.51/2) 122.61/2) 119.211/2) 123.81/2) 126.441/2) ...
Германија 133.96 114.66 130.99 129.04 131.52 137.41 140.65 148.04 144.26 149.68 145.99 146.56
Грција2) 51.29 47.48 37.21 22.34 20.41 19.69 16.27 16.15 18.67 15.24 15.14 ...
Данска1/2) 99.75 97.59 80.71 67.69 59.16 53.95 76.04 76.93 68.22 90.23 81.71 128.62
Естонија2) 95.77 103.8 109.65 111.43 131.94 115.62 120.58 124.64 130.53 133.21 166.15 158.38
Ирска2) 52.44 28.28 30.39 37.17 40.01 44.42 40.75 34.3 34.92 32.83 33.29 ...
Италија 90.882) 80.632) 71.152) 62.472) 61.712) 50.11/2) 45.221/2) 45.911/2) 38.761/2) ...д1/2) ...д1/2) ...
Кипар2) 46.26 43.13 39.82 44.78 37.21 39.26 23.92 25.72 25.42 16.25 22.31 21.99
Латвија2) 53.33 41.76 118.19 126.89 151.53 249.28 96.52 147.15 144.98 89.77 84.66 106.61
Литванија2) 92.61 124.61 109.52 112.39 146.79 133.47 188.07 133.97 110.94 132.74 140.81 146.28
Луксембург2) 117.36 123.76 118.33 115.53 114.14 103.15 102.71 103.67 109.97 116.87 112.68 ...
Малта 82.51 84.59 59.33 58.09 93.11 63.09 55.75 63.62 55.66 61.84 52.67 69.26
Полска2) 108.72 102.38 102.09 91.28 88.66 81 80.87 82 81.43 87.51 87.92 ...
Португалија2) 61.18 58.36 47.42 43.75 38.12 31.07 31.11 32.63 27.21 28.01 28.06 27.72
Романија2) 91.28 91.67 96.2 90.83 88.96 94.16 87.97 93.12 93.29 91.3 92.69 90.2
Словенија2) 68.67 57.72 63.97 64.65 77.68 68.21 70.37 66.58 57.28 55.28 59.25 53.23
Словачка2) 75.37 75.61 83.65 90.46 72.91 57.09 134.84 90.63 81.12 96.17 102.34 101.25
Унгарија2) 68.48 54.59 58.25 61.75 53.2 40.23 44.22 40.15 41.71 48.6 51.51 62.59
Финска2) 94.52 90.16 94.46 95.55 94.58 82.31 80.03 69.86 93.37 97.74 77.95 ...
Франција2) 132.84 110.78 108.33 118.38 100.97 116.32 93.29 84.94 88.84 86.91 81.5 87.73
Холандија2) 73 69.81 67.23 72.72 35.25 53.67 50.94 44.71 22.34 66.85 59.27 74.21
Хрватска2) 95.57 87.32 81.12 77.68 54.9 63.98 50.75 52.16 63.58 59.76 61.56 54.83
Чешка република2) 90.58 103.6 80.93 74.27 78.27 81.65 78.88 77 73.07 82.07 89.57 83.06
Шведска 90.98 75.23 90.23 92.95 93.51 107.84 100.19 119.78 117.88 107.96 103.02 :
Шпанија2) 79.59 69.73 67.33 63.94 55.55 50.69 32.37 31.34 27.17 44.2 43.05 ...
Република Македонија3) 111.05 115.68 125.94 173.09 119.24 117.94 75.78 76.78 76.03 106.59 95.4 71.67
Исланд ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Црна Гора2) 107.04 116.05 157.94 119.07 125.18 93.21 143.01 123.49 119.85 129.61 96.79 ...
Србија ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Турција2) 88.85 79.51 90.76 86.26 92.7 83.25 100.03 100.14 97.77 142.19 115.76 119.01
= не се располага со податоци
1) Претходни податоци
2) Процена на Евростат
1/2) Претходни податоци и процена на Евростат
д1/2) Доверливи и претходни податоци и процена на Евростат
3) Извор: Државен завод за статистика
Извор на податокот: Евростат
Код на табелата tin00208
Последно ажурирање: 16.12.2014
Датум на симнување на податоците: 18.12.2014