+A   |  -A
Skip Navigation LinksНасловна Метаподатоци
 Архива на метаподатоци

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.

Овие концепти се креирани според упaтствата на SDMX стандардите (Стандарди за размена на статистички податоци и метаподатоци). ESMS структурата е во согласност со Кодексот за работа на европската статистика.

Област:

НазивЛинкДатумЗабелешка
Анкета за бројната состојба на добитокот во индивидуалните домаќинства 3Е.512 Преземи 29.07.2014 
Анкета за користење на времето АКВ Преземи 23.06.2014 
Анкета за приходи и услови за живеење АПУЖ Преземи 23.06.2014 
Анкета за работната сила АРС Преземи 18.06.2014 
Анкета на потрошувачката на домаќинствата АПД Преземи 04.06.2014 
Анкета на слободни работни места АСРМ Преземи 01.08.2014 
Анкета на структурата на заработувачката АСЗ Преземи 01.08.2014 
Бруто-домашен производ според расходниот метод, по постојани цени, на годишно ниво Преземи 22.05.2014 
Годишен извештај за бесправно изградени објекти ГРАД.71А Преземи 21.05.2014 
Годишен извештај за градежни објекти градени од страна на индивидуални сопственици ГРАД.11А Преземи 21.05.2014 
Годишен извештај за градежни објекти на кои се изведувани работи од страна на деловните субјекти ГРАД.11 Преземи 21.05.2014 
Годишен извештај за индустријата ИНД.21 Преземи 21.05.2014 
Годишен извештај за ловот ЛОВ.11 Преземи 25.11.2014 
Годишен извештај за остварено производство од доцни посеви и овошје ЗЕ.33А,Б Преземи 21.05.2014 
Годишен извештај за остварено производство од рани посеви и овошје ЗЕ.32А,Б Преземи 21.05.2014 
Годишен извештај за површината на шумата ШУМ.13 Преземи 23.09.2014 
Годишен извештај за површините и насадите на крајот од пролетната сеидба ЗЕ.22А,Б Преземи 21.05.2014 
Годишен извештај за подигање и одгледување на шуми ШУМ.41 Преземи 23.09.2014 
Годишен извештај за потрошени градежни материјали и енергија ГРАД.13 Преземи 21.05.2014 
Годишен извештај за сеча на дрва во државните шуми ШУМ.21 Преземи 15.10.2014 
Годишен извештај за сеча на дрва во приватните шуми ШУМ.23 Преземи 15.10.2014 
Годишен извештај за слатководно рибарство ЗЕ.62 Преземи 13.11.2014 
Годишен извештај за сообраќајници, енергенти и механизација ШУМ.61 Преземи 15.10.2014 
Годишен извештај за сточарство 3Е.512А Преземи 06.11.2014 
Годишен извештај за штетите во државните шуми ШУМ.51 Преземи 15.10.2014 
1234
 
 
 
 


© Државен завод за статистика