+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Животен стандард

НазивЛинкДатум
Анкета за користење на времето, 2015 (АКВ) Преземи 23.01.2017
Анкета за потрошувачката на домаќинствата, 2015 (АПД) Преземи 23.01.2017
Анкета за приходи и услови за живеење, 2015 (АПУЖ) Преземи 23.01.2017
Анкета за приходи и услови за живеење, 2017 (АПУЖ) 27.03.2019

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика