+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Пазар на труд

НазивЛинкДатум
Анкета за работната сила, 2015 (АРС) Преземи 09.02.2017
Анкета за работната сила, 2017 (АРС) 27.03.2019
Анкета за слободни работни места, 2015 (АСРМ) Преземи 23.01.2017
Анкета за структурата на заработувачката, 2014 (АСЗ) Преземи 09.02.2017
Месечно статистичко истражување за вработени и плати, 2015 (ТРУД.1) Преземи 25.01.2017
Годишно статистичко истражување за вработени и плати, 2015 (ТРУД.1Г) Преземи 25.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика