+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Растително производство

НазивЛинкДатум
Остварено производство од рани посеви и овошје на деловните субјекти (ЗЕ.22.А) 12.07.2021
Остварено производство од рани посеви и овошје за индивидуалниот сектор (ЗЕ.22.Б) 07.07.2020
Годишен извештај за површините и насадите на крајот од пролетната сеидба, 2015 (ЗЕ.22А,Б) Преземи 25.01.2017
Остварено производство од рани посеви и овошје на деловните субјекти (ЗЕ.32А) 07.07.2020
Остварено производство од рани посеви и овошје за индивидуалниот сектор (ЗЕ.32Б) 07.07.2020
Годишен извештај за остварено производство од рани посеви и овошје, 2015 (ЗЕ.32А,Б) Преземи 25.01.2017
Остварено производство од доцни посеви, овошје и лозја на деловните субјекти (ЗЕ.33А) 07.07.2020
Остварено производство од доцни посеви, овошје и лозја за индивидуалниот сектор (ЗЕ.33Б) 07.07.2020
Годишен извештај за остварено производство од доцните посеви, овошје и лозја, 2015 (ЗЕ.33А,Б) Преземи 25.01.2017
Годишен извештај за органско производство, 2015 (ЗЕ.ОРГ) Преземи 25.01.2017
Органско производство (ЗЕ.ОРГ) 12.07.2021

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика