+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Шумарство

НазивЛинкДатум
Годишен извештај за површината на шумата, 2015 (ШУМ.13) Преземи 25.01.2017
Површина на шумите (ШУМ.13) 07.07.2020
Сеча на дрва во државните шуми (ШУМ.21) 07.07.2020
Годишен извештај за сеча на дрва во државните шуми, 2015 (ШУМ.21) Преземи 25.01.2017
Тримесечен извештај за искористувањето на шумите, 2015 (ШУМ.22) Преземи 25.01.2017
Искористување на шумите (ШУМ.22) 07.07.2020
Сеча на дрва во приватните шуми (ШУМ.23) 07.07.2020
Годишен извештај за сеча на дрва во приватните шуми, 2015 (ШУМ.23) Преземи 25.01.2017
Годишен извештај за подигање и одгледување на шуми, 2015 (ШУМ.41) Преземи 25.01.2017
Подигање и одгледување на шумите (ШУМ.41) 07.07.2020
Штети во државните шуми (ШУМ.51) 07.07.2020
Годишен извештај за штети во државните шуми, 2015 (ШУМ.51) Преземи 25.01.2017
Годишен извештај за штетите во приватните шуми, 2015 (ШУМ.52) Преземи 25.01.2017
Штети од пожари во шумите во приватна сопственост (ШУМ.52) 07.07.2020
Годишен извештај за сообраќајници, енергенти и механизација, 2015 (ШУМ.61) Преземи 25.01.2017
Сообраќајници, енергенти и механизација (ШУМ.61) 07.07.2020

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика