+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Население

НазивЛинкДатум
Статистичко истражување за родени, 2015 (ДЕМ.1) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за умрени лица, 2015 (ДЕМ.2) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за склучени бракови, 2015 (ДЕМ.3) Преземи 24.01.2017
Статистичко истражување за доселени лица, 2015 (МИГ.ДОС) Преземи 25.01.2017
Статистичко истражување за отселени лица, 2015 (МИГ.ОТС) Преземи 25.01.2017
Статистичко истражување за доселени/отселени странци, 2015 (МИГ.СТР) Преземи 25.01.2017
Процени на населението, 2015 (ПРОЦ.НАС) Преземи 25.01.2017
Статистичко истражување за разведени бракови, 2015 (РБ.1) Преземи 25.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика