+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Градежништво

НазивЛинкДатум
Годишен извештај за градежни објекти на кои се изведувани работи од страна на деловните субјекти, 2015 (ГРАД.11) Преземи 24.01.2017
Градежни објекти на кои се изведувани работи од страна на деловните субјекти за објекти од високоградба, нискоградба и хидроградба (ГРАД.11) 22.06.2020
Градежни објекти градени од страна на индивидуални сопственици (ГРАД.11А) 22.06.2020
Годишен извештај за градежни објекти градени од страна на индивидуални сопственици, 2015 (ГРАД.11А) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за потрошени градежни материјали и енергија, 2015 (ГРАД.13) Преземи 24.01.2017
Потрошени градежни материјали и енергија (ГРАД.13) 19.06.2020
Вредност на извршените и договорените градежни работи, вкупен број на работници и извршени ефективни часови (ГРАД.21) 19.06.2020
Месечен извештај за вредноста на извршените и договорените градежни работи, вкупен број на работници и извршени ефективни часови, 2015 (ГРАД.21) Преземи 24.01.2017
Тримесечен извештај за вредноста на извршените и договорените градежни работи во странство, 2015 (ГРАД.33) Преземи 24.01.2017
Вредност на извршените и договорените градежни работи во странство (ГРАД.33) 19.06.2020
Полугодишен извештај за цените на становите, 2015 (ГРАД.41) Преземи 24.01.2017
Месечен извештај за издадени одобренија за градење, 2015 (ГРАД.51) Преземи 24.01.2017
Месечен извештај за издадени одобренија за градење, 2018 (ГРАД.51) 26.03.2019
Издадени одобренија за градење (ГРАД.51) 22.06.2020
Месечен извештај за издадени одобренија за употреба, 2015 (ГРАД.51A) Преземи 24.01.2017
Годишен извештај за урнати објекти и станови, 2015 (ГРАД.71) Преземи 24.01.2017
Урнати објекти и станови (ГРАД.71) 22.06.2020
Бесправно изградени објекти (ГРАД.71А) 22.06.2020
Годишен извештај за бесправно изградени објекти, 2015 (ГРАД.71A) Преземи 24.01.2017

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика