+A   |  -A
Skip Navigation Links
 Метаподатоци

Референтни метаподатоци  

 

Референтата метаподаточна структура (ESMS) е структура од референтни метаподатоци поделена во 21 концепт и секој од нив содржи одреден број на потконцепти. Содржината на концептите претставува опис за статистичките податоци на ниво на статистички истражувања, за нивниот квалитет, документирањето на методологијата и процесот на продукција на статистичките податоци.


Метаподатоците се од областа: Внатрешна трговија

НазивЛинкДатум
Месечен извештај за трговијата на мало и на големо, 2015 (ТРГ.1) Преземи 25.01.2017
Месечен извештај за трговијата на мало и на големо, 2017 (ТРГ.1) 25.03.2019
Трговија (ТРГ.1) 22.06.2020

  Mетаподатоци по област
  Архива на референтни метаподатоци
 
 


© Државен завод за статистика